Англійська мова

Навчання в ABC School організовано відповідно до міжнародно прийнятих стандартів, розроблених Асоціацією мовних експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe) і зазначених у документі із Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (CEFR — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), що дозволяє нам чітко прогнозувати результати навчання на кожному етапі й обирати найбільш ефективні методи досягнення поставлених цілей. 

Програма навчання передбачає використання автентичних підручників, відео- та аудіоматеріалів, інтерактивних завдань відповідно до віку та інтересів наших студентів. Більшість курсів супроводжується доступом до онлайн-платформи з додатковими навчальними матеріалами та завданнями, що дозволяє значно збільшити кількість годин мовної практики для кожного із наших студентів.

Для дітей та підлітків
Для дітей та підлітків

Заняття в нашій школі проводяться з урахуванням міжнародно прийнятих стандартів навчання CEFR та шкільної програми за підручниками британських видавництв Cambridge University Press, Oxford  University Press, Pearson Longman, Macmillan, які доповнюються автентичними відеоматеріалами та іграми відповідно до віку та інтересів наших студентів. 

Згідно із CEFR, фактичний результат навчання іноземній мові залежить, поміж інших чинників, від кількості годин практики кожного окремого студента. Вважається, що для опанування наступного рівня мови необхідно в середньому 200 годин практики під керівництвом учителя. Протягом навчального року, за умови, що заняття проводяться 2 рази на тиждень, кожен студент має 70 годин практики. Ми розробили підхід, який дозволяє значно збільшити час, який дитина проводить, удосконалюючи навички іншомовної компетенції, і тепер більшість курсів супроводжується доступом до онлайн-платформи з додатковими навчальними матеріалами та інтерактивними завданнями, що пришвидшує процес оволодіння мовою, а також допомагає  розвивати такі актуальні навички, як критичне мислення, вміння навчатися самостійно, інформаційну та медіа-грамотність. Крім того, опанування нового лексичного матеріалу гейміфіковане і відбувається на онлайн-платформі, що значно полегшує процес запам’ятовування слів і покращує результат. 

Оскільки ми практикуємо комунікативний підхід у навчанні, більшість часу на заняттях відводиться на розвиток навичок спілкування іноземною мовою, а вдосконалення навичок читання, сприйняття мови на слух, письма та відпрацювання граматики виноситься за межі роботи в класі, бо ці види діяльності не потребують фізичної присутності викладача.

Ми піклуємося не лише про фактичні результати наших учнів, але й про їхній психологічний комфорт, саме тому підтримуємо доброзичливу атмосферу на заняттях, намагаємося створити “ситуацію успіху” і допомогти кожній дитині повірити у власні здібності та пробудити інтерес до вивчення мови. Невелика кількість дітей у групах (5–8 учнів) дозволяє викладачам ефективно працювати з індивідуальними потребами кожного з наших студентів.

Наразі ми пропонуємо заняття в гібридному форматі (частина учнів займається в класі, тобто офлайн, а частина приєднується онлайн), тому для кожного з наших студентів є можливість обирати комфортну форму уроків.

 

Підготовка до іспитів
Підготовка до іспитів
Підготовка до іспитів
Підготовка до іспитів

Програма підготовки до іспитів передбачає розвиток суто мовних умінь і навичок відповідно до рівневих компетенцій CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) та формату іспита, а також знайомство з типовими завданнями іспиту, оволодіння ефективними стратегіями та алгоритмами виконання тестових завдань, розвиток навичок критичного мислення, систематизації і узагальнення інформації. 

Для забезпечення максимальної ефективності заняття з викладачем доповнюються онлайн-курсом, що дає можливість кожному студенту в комфортний час самостійно опрацювати будь-яку тему в разі пропуску заняття. Опанування нового лексичного матеріалу гейміфіковане і відбувається на онлайн-платформі, що значно полегшує процес запам’ятовування слів і покращує результат. Завдання на розвиток навичок читання, аудіювання, використання мови (частина Use of English) та відпрацювання граматики розроблені у форматі, який дозволяє нашим студентам побачити і проаналізувати свої помилки після автоматичної перевірки на платформі.

Для підлітків і абітурієнтів є можливість  займатися як у групах, так і індивідуально.

Наразі ми пропонуємо заняття в гібридному форматі (частина учнів займається в класі, тобто офлайн, а частина приєднується онлайн), тому кожен наш студент має можливість обирати комфортну для себе форму уроків.

Англійська для дорослих

Організовуючи процес навчання, ми спираємося на рекомендації провідних експертів у сфері викладання іноземних мов, які надано в документі Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (CEFR — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), знання механізмів запам’ятовування і опанування нової інформації та власний багаторічний досвід. Результатом цього став наш власний стиль роботи, який дозволяє зробити процес оволодіння іноземною мовою не тільки якісним, але і значно коротшим.  

Для дорослої людини основним результатом вивчення мови є можливість спілкуватися цією мовою, тобто висловлювати власні думки і розуміти співрозмовника. Незалежно від ситуації спілкування, найбільш актуальним запитом залишається вміння розуміти мову на слух і вміння формулювати свої думки. І тут доречним буде згадати популярне і знайоме багатьом слово «skill» (навичка) — здатність автоматично виконувати певні дії, сформована як результат багаторазових повторень. Саме тому на наших заняттях — тільки необхідний мінімум теорії і максимально можлива кількість практики.

Ми розробили підхід, який дозволяє значно прискорити оволодіння іноземною мовою за умови виконання рекомендацій викладача. Більшість курсів супроводжується доступом до онлайн-платформи з додатковими навчальними матеріалами та інтерактивними завданнями, що пришвидшує процес удосконалення іншомовної компетенції.

Наразі ми пропонуємо заняття в гібридному форматі (частина учнів займається в класі, тобто офлайн, а частина приєднується онлайн), тому кожен наш студент має можливість обирати комфортну для себе форму уроків.

Індивідуальні заняття

Навчання в ABC School організовано відповідно до міжнародно прийнятих стандартів, розроблених Асоціацією мовних експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe) і зазачених у документі з Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (CEFR — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), що дозволяє нам чітко прогнозувати результати начання на кожному етапі й обирати найбільш ефективні методи досягнення поставлених цілей. 

  Запис на онлайн-тест
  Заявка на онлайн-тест

   Записатися на online-тест
   Познайомимося з вами або вашою дитиною. Визначаємо поточні навички. проведемо співбесіду.
   Успіх